zapraszamy...

 

Skalna 1 - LO Rydułtowy from LO Skalna1 on Vimeo.

„KLASA POLICYJNA”

Dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym ze służbami mundurowymi. Nauka w klasie pozwoli Ci poznać przyszły zawód od strony teoretycznej i praktycznej. Zajęcia, które prowadzą specjaliści z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim to m.in.: techniki samoobrony i techniki interwencyjne, testy sprawnościowe, kodeks wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego, elementy kryminalistyki.
W tej klasie działa Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego przy współpracy z KPP w Wodzisławiu Śląskim.

„KLASA RATOWNICTWO MEDYCZNE – POŻARNICTWO”

Dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym z medycyną, pielęgniarstwem, kosmetologią, służbami ratowniczymi i pożarniczymi. Program zajęć obejmuje podstawy pracy w tych zawodach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez specjalistów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim i przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Zakres zajęć obejmuje m.in. pierwszą pomoc przedmedyczną, podstawę profilaktyki pożarowej, ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, zajęcia z zakresu wyposażenia i obsługi karetki pogotowia.

„KLASA EDUKACJA KULTURALNO-MEDIALNA”

Zajęcia dotyczą zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej i współczesnych mediów. Realizowane są we współpracy z Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS, Galerią „Złote Grabie” w Rydułtowach i Szkołą Muzyczną im. Pawła Świętego w Rydułtowach. Program kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój ucznia (teatr, film, taniec, sztuka i aranżacja wystaw) i naukę języka obcego. Absolwenci to przyszli kandydaci na studia na kierunkach społecznych - kulturoznawstwo, medioznawstwo, socjologia kultury, politologia, dziennikarstwo, filologie.

                         

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2015-03-19 22:14:29