Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-09-18 23:38:35

 

Plan lekcji od 05.10.2015 --->

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w związku z aneksem nr 3! 

Przypominamy, że zajęcia dodatkowe odbywają siię w terminach zablokowanych w planie lekcji, ale zgodnie ze specjalnym harmonogramem dostępnym u wychowawców!!!

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-09-17 21:30:18

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 są:

25.09.2015 r. (piątek)
2.05.2016 r. (dzień odpracowany 12.12.2015 r. święto szkoły - za zgodą organu prowadzącego)
4.05.2016 r., 5.05.2016 r., 6.05.2016 r.  (środa, czwartek, piątek) dni matur pisemnych
27.05.2016 r. (piątek po Bożym Ciele)
23.06.2016 r. (czwartek)

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-09-16 22:04:51

Rodzicu, otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+). Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

1. W wyszukiwarce wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwodzislawski Wyświetli się powitalna strona systemu.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-09-13 01:12:13

 

Plan lekcji od 14.09.2015 --->

Plan lekcji został uzupełniony o zajęcia dodatkowe. Szczegółowy harmonogram tych zajęć dostępny u wychowawców klas I i II.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-09-03 19:17:54

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 16 września (środa)

klasy I - godzina 17.30 
klasy II i III godzina 18.00
Najpierw spotkanie w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami klas:

(czytaj więcej)