Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-07-10 10:41:03

25.08.2014 - matematyka kl.I i II godz.8.00
26.08.2014 - język niemiecki godz.12.30
27.08.2014 - język polski godz.8.00
28.08.2014 - matematyka kl.III godz.9.00
28.08.2014 - jęz.angielski godz.12.00

 

 

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-07-08 10:32:47

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-07-07 16:52:11

Wojewoda Śląski podjął inicjatywę mającą na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży Województwa Śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania pn." Bezpieczne Wakacje"  rozpoczęły się 27 czerwca 2014 roku i prowadzone będą do 1 września 2014roku.

Dodatkowe informacje http://wypoczynek.men.gov.pl/

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-06-26 20:47:43

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego - godz. 9.00.

Uroczyste rozdanie świadectw - godz. 10.00, sala gimnastyczna!

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-06-25 12:38:07

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie uprzejmie informuje, że 27 czerwca 2014 r. od godz. 9 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl , dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły).

Egzamin maturalny w sierpniu 2014: zarówno egzaminy pisemne (26 sierpnia 2014 r. - wtorek, godz. 9 00 ) jak i egzaminy ustne (25 - 29 sierpnia 2014 r.) zostaną przeprowadzone w macierzystej szkole zdającego.

(czytaj więcej)