Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2016-08-18 21:25:42

zawiadamiamy, że zmarła dzisiaj śp. Danuta Miera wieloletni pracownik naszej szkoły, nauczyciel fizyki, wychowawca. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...

Termin pogrzebu ś.p. Danuty Miery to wtorek 23 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00. Parafia p.w. Św. Jerzego w Rydułtowach.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2016-08-17 20:28:10

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz 9.00 dla klas II i III, zaś o godzinie 10.00 dla klas I w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2016-08-17 20:17:26

Informujemy, że:

1.      Egzamin maturalny w sierpniu 2016 r. zarówno pisemny jak i ustny będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowaliście do ww. egzaminu w maju br.

2.      Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3.      Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 24 do 26 sierpnia 2016 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

W naszej szkole egzaminy ustne odbędą się 24 sierpnia o godz. 9.00!

4.      Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przekazane do szkół 12 września 2016 r. do godziny 12:00.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2016-07-31 21:33:45

Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach (skonsultowanych z uczniami):

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2016-07-31 21:24:16

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

(czytaj więcej)