Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-11-26 12:29:06

Pragniemy zawiadomić o kolejnej edycji Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko. Konkurs ten narodził się na Ukrainie, we Lwowie stąd jego nazwa. Jest fizyczną odmianą popularnego matematycznego Kangura, zasady i reguły są te same.

Opłata konkursowa wynosi 8 zł od zgłoszonego uczestnika. Szczegółowe informacje i zadania z poprzednich lat dostępne są na naszej stronie internetowej.

www.lwiatko.org

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-11-25 22:16:15

Duet: Agata Kraszczyńska i Alicja Kubik - I miejsce.
Trio maturalne: Zuzanna Cuber, Roksana Pawluczuk i Bernadeta Stacha oraz Gimpel Band reprezentowany przez Alicję Kubik, Martę Bezuch, Błażeja Kacprzyka, Kamila Froncka oraz Szymona Orzoła - wyróżnienia. Szymon Orzoł - specjalne wyróżnienie od jednego z członków jury!! Gratulacje!!!

Duet: Agata Kraszczyńska i Alicja Kubik - I miejsce.

Trio maturalne: Zuzanna Cuber, Roksana Pawluczuk i Bernadeta Stacha oraz Gimpel Band reprezentowany przez Alicję Kubik, Martę Bezuch, Błażeja Kacprzyka, Kamila Froncka oraz Szymona Orzoła - wyróżnienia.

Szymon Orzoł - specjalne wyróżnienie od jednego z członków jury!!

Gratulacje!!!

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-11-25 11:45:17

Festiwal  jest powiatowym konkursem piosenki oraz przeglądem twórczości artystów polskiej sceny muzycznej, którzy już odeszli. Jest on skierowany do uczniów III klas szkół gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu wodzisławskiego oraz powiatów ościennych (raciborski, rybnicki, jastrzębski, żorski, gliwicki i inne). Nawiązuje do tradycji poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej, artystycznej, kabaretowej i in. cenionych zjawisk polskiej sceny muzycznej.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-11-20 13:39:45

Zgodnie z § 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2015-11-20 10:04:59

Obowiązują procedury maturalne. Przychodzicie najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Przynosicie do okazania dowód osobisty. Przynosicie dopuszczone regulaminem przybory np. kalkulator prosty na matematykę.


Powodzenia

Szczegółowy harmonogram poniżej ...

(czytaj więcej)