Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-07-02 22:34:58

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku po godz.12.00.


3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 zostanie uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Bezpośredni link do serwisu:

serwer 1: https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

serwis 2: https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/m18/index.php.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna - 21 - 22 sierpnia 2018 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-22 22:26:33
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-22 22:12:11

Zapraszamy do fotorelacji z zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

UDANYCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!


(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-20 22:09:53

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św.- dziękczynną kończącą rok szkolny 2017/18, która odbędzie się w parafialnym kościele św.Jerzego w Rydułtowach 21.06.2018 o godzinie 10.30. Eucharystii przewodniczyć będzie Ks Bartłomiej Bober. Zapraszamy wszystkich

Zakończenie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 22 czerwca. Rozpoczynamy o godz. 9.00 na sali gimnastycznej!

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-14 15:53:22

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. 11 czerwca ruszyła akcja informacyjna programu "Dobry start" - czyli wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla ucznia do 20 roku życia. W przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia. Wnioski o wypłatę będzie można składać już od 1 lipca. Wypłaty będą się odbywać na wniosek, a nie z automatu. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca, a w formie papierowej - od 1 sierpnia. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Program „Dobry start” ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

(czytaj więcej)