Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-08-31 00:04:32
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-08-22 19:41:34

Od 25 sierpnia 2014 r. do 5 września 2014 r. będzie prowadzony kolejny nabór uczniów klas: I, II, III  liceów ogólnokształcących do Projektu „Ocean wiedzy i umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-08-21 13:19:21

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. Klasy pierwsze godz. 9.00 - sala gimnastyczna, później spotkania z wychowawcami, klasy drugie i trzecie godz. 9.30 - powitanie, spotkania z wychowawcami.

 

 

 

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-08-08 21:28:58

Wniosek o przyznanie stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2014/15 r. należy pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Pomocowych, ul. Kubsza nr 28, pokój nr 7 (II piętro) lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mops.wodzislaw.pl/druki/

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2014-07-10 10:41:03

25.08.2014 - matematyka kl.I i II godz.8.00
26.08.2014 - język niemiecki godz.12.30
27.08.2014 - język polski godz.8.00
28.08.2014 - matematyka kl.III godz.9.00
28.08.2014 - jęz.angielski godz.12.00

 

 

(czytaj więcej)